Klinický index

Klinický index byl navržen v ČR pro dětské pacienty od 3 let věku ke stanovení rizika PCD. Za každou kladnou odpověď je počítán 1 bod.

  • Mělo dítě po porodu významnější obtíže s dýcháním (během pobytu v porodnici)?
  • Mělo dítě sekreci z nosu nebo bylo zahleněné v prvních dvou měsících života?
  • Prodělalo dítě pneumonii?                                                        
  • Prodělalo dítě třikrát nebo vícekrát bronchitidu?
  • Bylo dítě léčeno pro chronickou sekretorickou otitidu, anebo prodělalo více než třikrát akutní otitidu?
  • Má dítě sekreci z nosu nebo nosní obstrukci po většinu dní v roce?    
  • Bylo dítě více než třikrát léčeno antibiotiky pro akutní infekci horních cest
    dýchacích (rinosinusitidu)?

0–1 bod: velmi nízké riziko PCD
PCD málo pravděpodobná, soustředit se zejména na jiné možné příčiny obtíží pacienta, každoročně přehodnotit klinický index. Pacienta odeslat, pouze pokud přetrvává suspekce a byly vyloučeny ostatní možné příčiny obtíží.

2 body: nízké riziko PCD
3 body: středně vysoké riziko PCD 
U pacienta vyloučit ostatní příčiny a odeslat jejk vyšetření, pokud byly tyto příčiny vyloučeny, jsou nepravděpodobné nebo neodpovídají tíži obtíží u pacienta.

4 body: vysoké riziko PCD
5 a více bodů: velmi vysoké riziko PCD
PCD je velmi suspektní. Pacienta vždy odeslat k vyšetření funkce řasinkového epitelu.

Djakow, M. J., Svobodová, M. T., Pohunek, P., & Uk, L. F. (2013). Primární ciliární dyskineze, 14(6), 368–371.