ODBORNÍK

V České republice může být až 93 % pacientů s primární ciliární dyskinezí neodhaleno. 

Primární ciliární dyskineze je vzácné onemocnění s prevalencí okolo 1 : 10 000. V naší populaci čítající okolo 10 milionů obyvatel lze předpokládat výskyt přibližně jednoho tisíce lidí s PCD. Nicméně podle současných dat je pod touto diagnózou sledováno méně než 80 osob. Kde se nacházejí ostatní? Pomozte nám je najít. 

VEŘEJNOST

Víte, že porucha řasinek se může projevit již v porodnici? 

 

Většina dětí s primární ciliární dyskinezí má příznaky onemocnění již po narození. Tito novorozenci mají velice často rýmu, někdy vyžadují na přechodnou dobu podání kyslíku. Pokud je podle příznaků onemocnění odhaleno brzy, lze předejít časnému závažnému postižení plic.