VEŘEJNOST

Vyšetření řasinek

Důležité informace pro rodiče a pacienty

Váš lékař Vás odesílá na screeningové vyšetření řasinek, které probíhá v Praze v Motole v budově Dětské polikliniky v prvním patře. Toto vyšetření, které má zjistit, jak se hýbou řasinky vyšetřovaného, je rychlé a není pro něj potřeba anestezii. Jsou však některé věci, které byste měli vědět, než na vyšetření půjdete. Při dobré přípravě usnadníte vyšetření nejen lékaři, ale i sobě.

Objednání, termín vyšetření, příprava

Na telefonním čísle uvedeném v sekci kontakty si sjednáte termín vyšetření. Pokud máte akutní respirační infekt na vyšetření se objednejte s odstupem minimálně 4 – 6 týdnů. V tomto období nejsou řasinky v nejlepší kondici a vyšetření by se nejspíše muselo opakovat. Pokud máte trvalou rýmu nebo vleklý infekt, zkuste se se svým lékařem domluvit na event. antibiotickém přeléčení. Zcela jistě před vyšetřením vynechejte kapky do nosu s anemizačním účinkem (Nasivin, Sanorin), vhodné jsou přípravky s mořskou solí z lékárny (podávané sprejem nebo nosní konvičkou).

Žádanka, lékařské zprávy

K vyšetření přineste „poukaz na vyšetření/ošetření K“ vyplněný Vaším lékařem. Lékař může k žádance připojit shrnutí nemocnosti a ostatních příznaků vedoucích k podezření na PCD. Sám vyšetřující lékař se Vás bude ptát na několik důležitých otázek, které mu pomohou spolu s vyšetřením určit, zda by se mohlo jednat o primární ciliární dyskinezi a sjednat další vyšetření. Chcete-li se připravit a nad otázkami se zamyslet, než půjdete do ordinace (což doporučujeme), vytiskněte a vyplňte si krátký dotazník.

Průběh vyšetření

Po krátkém rozhovoru (viz výše) se pohodlně usadíte na židli (ev. Vaše dítě na Vašem klíně) a lékař odebere cytologickým kartáčkem vzorek nosního epitelu. Odběr je rychlý, netrvá déle než tři sekundy. Materiál z kartáčku je ponořen do živného roztoku a zbytek již probíhá bez Vaší asistence. Roztok s řasinkami pak lékař pozoruje pod mikroskopem. Nahraje krátká videa, která následně analyzuje.

Výsledek vyšetření 

Výstupem z vyšetření je zpráva, kterou Vám lékař pošle poštou, někdy rovnou předá po vyšetření, pokud čas dovolí. Na řasinkových lemech (řasinky několika buněk vedle sebe) hodnotíme počet řasinek, frekvenci pohybu (nízká, normální, vysoká) a pohyb samotný (typický nebo atypický). Závěrem je vyloučení nebo potvrzení podezření na PCD. V případě sporného nálezu může lékař doporučit nové vyšetření s odstupem několika týdnů.

Doplňková vyšetření

Před odběrem řasinek lékař většinou vyšetří ještě nosní produkci NO. Takové vyšetření se provádí u dětí schopných spolupráce (od 3-5 let) a dospělých. Princip testu je ve velmi pomalém odsávání vzduchu z nosní dutiny, kde je detekován oxid dusný. Vyšetření nebolí ani není nepříjemné, pouze je nutné 45 s dýchat ústy. Pro PCD jsou typické nízké hodnoty NO v nosních dutinách, výsledek se dozvíte do několika minut. Samotný test však nestačí k potvrzení diagnózy PCD.

Další postup v případě pozitivního výsledku

Primární ciliární dyskinezi nelze potvrdit pouze na základě jednoho či dvou testů. Pokud však bude Vaše anamnéza a screeningové vyšetření suspektní, nejspíše Vám bude doporučeno další vyšetření. Průběh dalších vyšetření a jejich načasování je individuální a u každého nemocného se volí postup podle jeho možností, věku a nemocnosti. Nutné je vyšetření řasinek pomocí elektronové mikroskopie, imunofluorescence a také genetické vyšetření. V mnoha případech je pacient pozván k hospitalizaci, jelikož je třeba celkově zhodnotit jeho stav (bronchoskopie, spirometrie, ORL vyšetření, RTG či CT plic, kardiologické vyšetření) a zahájit dlouhodobou léčbu (dechová rehabilitace, inhalace, ATB, režimová opatření).


Děkujeme,PCD tým FN MOTOL