VEŘEJNOST

Vyšetření řasinek

Důležité informace pro rodiče a pacienty

Váš lékař Vás odesílá na screeningové vyšetření řasinek, které probíhá v Praze v Motole v budově Dětské polikliniky v prvním patře. Toto vyšetření, které má zjistit, jak se hýbou řasinky vyšetřovaného, je rychlé a není pro něj potřeba anestezii. Jsou však některé věci, které byste měli vědět, než na vyšetření půjdete. Při dobré přípravě usnadníte vyšetření nejen lékaři, ale i sobě.

Objednání, termín vyšetření, příprava

Vyšetření se objednává výhradně přes email: rasinky@fnmotol.cz. Optimální situace je, když vyšetření objedná přímo váš lékař, který zároveň přiloží potřebné zprávy – tzn. vyplněné dotazníky rizika (PICADAR a Klinický index rizika), na základě kterých rozhodl o potřebě tohoto vyšetření. Dále je potřeba přiložit i epikrízu, kde shrne dosavadní nemocnost Vašeho dítěte a provedená vyšetření. Alternativně se můžete přes uvedený email objednat sami, ale je nutné přiložit 3 výše zmíněné dokumenty. Bez nich není možné určit prioritu vyšetření a stanovit termín. Na vyšetření se dostavte s poukazem na vyšetření/ošetření K vyplněným vašim lékařem a výše zmíněnými dokumenty (dotazníky a zpráva). Před vyšetřením je třeba alespoň 1 den předem vynechat kapky do nosu s anemizačním účinkem (Nasivin, Sanorin) a nasální steroidy. Vhodné jsou naopak přípravky s mořskou solí z lékárny (podávané sprejem či nosní konvičkou). V případě vleklého respiračního infektu a zahlenění je vhodné před samotným vyšetřením naplánovat ATB přeléčení – např. co-amoxicillin na 10-14 dnů. Vyšetření nemá smysl provádět během akutního infektu, jelikož by bylo nevýtěžné. V takovém případě se raději přeobjednejte.

Průběh vyšetření

Po krátkém rozhovoru (viz výše) se pohodlně usadíte na židli (ev. Vaše dítě na Vašem klíně) a lékař odebere cytologickým kartáčkem vzorek nosního epitelu. Odběr je rychlý, netrvá déle než tři sekundy. Materiál z kartáčku je ponořen do živného roztoku a zbytek již probíhá bez Vaší asistence. Roztok s řasinkami pak lékař pozoruje pod mikroskopem. Nahraje krátká videa, která následně analyzuje.

Výsledek vyšetření 

Výstupem z vyšetření je zpráva, kterou Vám lékař pošle poštou, někdy rovnou předá po vyšetření, pokud čas dovolí. Na řasinkových lemech (řasinky několika buněk vedle sebe) hodnotíme počet řasinek, frekvenci pohybu (nízká, normální, vysoká) a pohyb samotný (typický nebo atypický). Závěrem je vyloučení nebo potvrzení podezření na PCD. Řasinky se však mohou hýbat špatně i z jiných důvodů než je vrozená vada, tedy PCD. V takovém případě poruchu také nazýváme ciliární dyskineze, ale sekundární. K odlišení primární (PCD) a sekundární ciliární dyskineze si Vás či Vaše dítě můžeme chtít pozvat opakovaně, abychom tyto dva stavy odlišili. 

Doplňková vyšetření

Před odběrem řasinek lékař většinou vyšetří ještě nosní produkci NO. Takové vyšetření se provádí u dětí schopných spolupráce (od 3-5 let) a dospělých. Princip testu je ve velmi pomalém odsávání vzduchu z nosní dutiny, kde je detekován oxid dusný. Vyšetření nebolí ani není nepříjemné, pouze je nutné 45 s dýchat ústy. Pro PCD jsou typické nízké hodnoty NO v nosních dutinách, výsledek se dozvíte do několika minut. Samotný test však nestačí k potvrzení diagnózy PCD.

Další postup v případě pozitivního výsledku

Primární ciliární dyskinezi nelze potvrdit pouze na základě jednoho či dvou testů. Pokud však bude Vaše anamnéza a screeningové vyšetření suspektní, nejspíše Vám bude doporučeno další vyšetření. Průběh dalších vyšetření a jejich načasování je individuální a u každého nemocného se volí postup podle jeho možností, věku a nemocnosti. Nutné je vyšetření řasinek pomocí elektronové mikroskopie, imunofluorescence a také genetické vyšetření. V mnoha případech je pacient pozván k hospitalizaci, jelikož je třeba celkově zhodnotit jeho stav (bronchoskopie, spirometrie, ORL vyšetření, RTG či CT plic, kardiologické vyšetření) a zahájit dlouhodobou léčbu (dechová rehabilitace, inhalace, ATB, režimová opatření).


Děkujeme,PCD tým FN MOTOL