VEŘEJNOST

Léčba

Péče o nemocné s primární ciliární dyskinezí je založena převážně na metodách, které se snaží funkci řasinek nahradit a tím dýchací cesty očistit od produkovaného hlenu. Základním pilířem léčby je pravidelná a poctivá inhalace, terapii někdy doplňuje antibiotická léčba. Cílem je předejít závažnému postižení plic a udržet plíce v dobrém stavu, co nejdéle. 

Inhalační léčba znamená vdechování solných roztoků pomocí speciálního přístroje (inhalátoru) do plic. Po inhalaci je nutné provést dechová cvičení, která se pacient naučí od dechového terapeuta, jsou používány různé pomůcky jako například flutter nebo acapella. Tento cyklus inhalace a cvičení se provádí nejméně 2x denně a je nutný k prevenci hromadění hlenu v dýchacích cestách a k prevenci zánětu. V některých případech (např. při kolonizaci bakterií Pseudomonas aeruginosa) je pacientovi doporučena i inhalace antibiotik do takto vyčištěných plic. Horní cesty dýchací je nutné také každý den očišťovat, k tomu slouží výplachy slanou vodou pomocí speciální konvičky.

Vzhledem k tomu, že u pacienta s PCD nedochází k účinnému očišťování dýchacího systému od bakterií, je nutné v případě infekce zakročit včasnou antibiotickou léčbou. V případě dlouhodobě špatného stavu dýchacího systému volíme antibiotika s protizánětlivým účinkem podávaná delší dobu. Vždy je nutno přistupovatk pacientovi a jeho stavu individuálně. 

U pacienta s PCD je vhodné provést vedle základních i očkování proti pneumokokům a každoroční přeočkování proti chřipce. K dalším opatřením patří omezení vystavení znečištěnému vzduchu, samozřejmostí je zamezit vdechování cigaretového kouře.