PICADAR

Má pacient každodenní vlhký kašel od raného dětství? 

Ano - pokračujte v PICADAR

Ne - STOP. PICADAR nebyl vytvořen pro pacienty bez vlhkého kašle

Byl pacient narozen v termínu nebo předčasně? 

Měl pacient v novorozeneckém období plicní obtíže (např. tachypnoe, kašel, pneumonii)? 

Byl pacient přijat na novorozeneckou intenzivní péči?

Má pacient situs inversus nebo jinou heterotaxii?

Má pacient vrozenou vývojovou vadu srdce?

Má pacient celoroční perzistentní rýmu?

Trpí pacient chronickými ušními obtížemi nebo problémy se sluchem (např. serózní otitis media, porucha sluchu, perforace bubínku)?

V termínu                     

Ano   

Ano

Ano 

Ano

Ano

Ano

2                                         

2

2

4

2

1

1

Při použití hodnoty 5 a více bodů jako hraniční hodnoty pro hodnocení pozitivity je dosaženo 90% senzitivity.